De Historische Kring Benthuizen is opgericht op 1 februari 1988 en wil de kennis der geschiedenis in het algemeen en die van de kern Benthuizen in het bijzonder bevorderen.
De statuten van de vereniging zijn vastgesteld en neergelegd in een notariële akte op 22 december 1988, en gewijzigd op 20 februari 1998.
Neem gerust contact met ons op via info@historischekringbenthuizen.nl of het contactformulier op onze website.