Oudheidkamer

De Historische kring heeft haar zetel in de oudheidkamer De Negen Turven.

De Oudheidkamer De Negen Turven
De oudheidkamer geeft een beeld van hoe de bevolking in Benthuizen en omgeving hun huizen hadden ingericht in de periode van omstreeks 1900 tot 1950. Er is een huiskamer, een keuken met boenhok en een ‘bedsteekamer’. In de algemene ruimten staan vitrines waarin ook oude objecten zijn te bekijken, bijvoorbeeld kanten mutsen en daarbij behorende kleding en snuisterijen.

Wij verzamelen onder andere Maastrichts aardewerk, waarvan een deel in de keuken en andere kasten is te zien.

Aan het dak op de zolder hangt een collectie agrarisch en ambachtelijk gereedschap.

Als u iets mist, vraag het de suppoosten want de objecten kunnen wegens plaatsgebrek tijdelijk in het depot opgeborgen zijn.

Niet alleen de vaste exposities verdienen aandacht. Op de zolder en/of in de vitrines staan wisselexposities (zie nadere informatie op deze site).

In het gebouw is ook het unieke fotoarchief opgeslagen en in te zien.

De bezoeker die moe en voldaan alles heeft bekeken, kan in de koffiekamer bijkomen en napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Bij de oudheidkamer hoort de Winkel van Sinkel, met een authentieke oude winkelinventaris.

Onder hetzelfde dak, maar met een aparte ingang. Om in de sfeer te blijven, verkopen wij daar ouderwets snoepgoed en andere kleinigheden.

Al het werk, in de expositieruimten, de koffiekamer, de kamer van de werkgroep historie

( o.a. fotogroep en genealogie) wordt gedaan door vrijwilligers.

Het Oudheidkamer complex is geopend op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur en voor groepen (op afspraak) ook op andere tijden.

De Winkel van Sinkel is ook open woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

Inlichtingen telefonisch via 079-3313705.

Adres
Dorpsstraat 139 Benthuizen achter Molen de Haas