Publicaties

Uitgave’s  Historische Kring Benthuizen:

 • Periodiek Benthuizer Turfjes, jaargang 1991 – 2009
 • Benthuizen 1281-1940, de geschiedenis van een dorp in het groene hart van Zuid- Holland, door Dr. C. M. Schulten, uitgave HKB, 1985
 • Benthuizen 1940-1945, herinneringen aan de oorlogstijd in Benthuizen, uitgave HKB, 1985
 • Woningbouwvereniging Algemeen Belang 1912-1987, 75 jaar woningbouwvereniging Algemeen Belang, uitgave HKB, 1987
 • Het jaar rond in agrarisch Benthuizen , de eerste helft van de twintigste eeuw in een Zuid- Hollands plattelandsdorp, door A.J.F. van der Hoeven, uitgave HKB, 1990

Andere uitgevers:

 • Rondom de kansel van Benthuizen, over het leven van Ds. G.L.C. Ledeboer, door J.H.R. Verboom, 1961
 • Benthuizen in oude ansichten – door G.J.A. Runsink gemeentesecretaris van Benthuizen en Moerkapelle, uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1972
 • Kent u ze nog, de Benthuizenaren – door G.J.A. Runsink gemeentesecretaris van Benthuizen en Moerkapelle, uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1973
 • Weerdigh ’t aenmercken, 150 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen, door L. Vogelaar m.m.v. C. Bregman, uitgave Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Benthuizen, 1990
 • Benthuizen in grootmoeders tijd, door de Historische Kring Benthuizen, uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1992
 • Geleert en gesticht , 400 jaar Hervormde Gemeente Benthuizen, door R. Grootveld en Drs. B. Koopmans,  uitgave Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Benthuizen, 1992
 • Een hele onderneming, de ontwikkeling van de Rabobank Zoetermeer-Benthuizen in historisch perspectief, door A. Wiewel, R. Grootveld en T. Vermeulen, uitgave Rabobank Zoetermeer-Benthuizen, 1999
 • Kadastrale Atlas Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen in Rijnland, door B. de Graaf en A. Schellingerhout, uitgave Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland en Stichting Rijnlandse Historiën, 2001
 • Een school in het polderland , De geschiedenis van de School met de Bijbel in Benthuizen, door C. Bregman, L. Vogelaar e.a., uitgave School met de Bijbel Benthuizen i.s.m. de Historische Kring Benthuizen, 2004
 • Weerdigh ’t aenmercken, tweede uitgave, aanvulling tot 165 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen, door L. Vogelaar m.m.v. C. Bregman, uitgave Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Benthuizen, 2005
 • Kernachtig Rijnstreek, schetsen uit de geschiedenis van de Rijnstreek, door verschillende auteurs, uitgave Het Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2006
 • Een dominee in de gevangenis, ds. Ledeboer in de gevangenis (kinderboek), door J. Kranendonk- Gijssen, uitgave den Hertog B.V. Houten, 2006