Over HKB

De Historische Kring Benthuizen is opgericht op 1 februari 1988 en wil de kennis der geschiedenis in het algemeen en die van de kern Benthuizen in het bijzonder bevorderen. Voorts bevordert zij het behoudt van objecten, die uit geschiedkundig oogpunt als waardevol zijn te beschouwen.