Activiteiten

Expositie ‘Kunstobjecten in hout en steen’
Van zaterdag 19 mei tot en met zaterdag 30 juni is in oudheidkamer ‘De Negen Turven’ de expositie “Kunstobjecten van hout en steen” van oud dorpsgenoot Goos Schellingerhout te zien. Hij begon in 1976 met een cursus keramiek. In 2004 op het CKC in Zoetermeer een cursus modern beeldhouwen gevolgd en in 2005 in Utrecht bij een professionele houtdraaier een cursus houtdraaien gevolgd. ‘Leuk dat ik mijn werk hier aan anderen kan laten zien, en hen misschien kan stimuleren om eigen creativiteit te ontplooien’ aldus Goos Schellingerhout.

Gluren bij de Buren
De rondreizende expositie ‘Gluren bij de Alphense Buren’, een gezamelijk project van de zeven historische verenigingen, genootschappen en/of werkgroepen van de gemeente Alphen a/d Rijn, is verplaatst van Koudekerk a/d Rijn naar Zwammerdam en is daar t/m zaterdag 30 juni te bezichtigen in “De Zwanenburcht “, Buitendorpstraat 5, Zwammerdam. Daarna verhuist de expositie naar Hazerswoude. In september komt de expositie naar Benthuizen toe.

School met de Bijbel
Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft recentelijk met medewerking van de Historische Kring Benthuizen een voorstel ingediend om het gebouw, waarin de School met de Bijbel gevestigd is, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na realisering van de Brede school komt het gebouw vrij, waarvan het oorspronkelijke ontwerp een ‘Halschool’ betreft. Het voorstel is in de vergadering van de Erfgoedcommissie van 6 december jl. behandeld. De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn dit voorstel overgenomen op dinsdag 29 januari jl. Het Dorpsoverleg Benthuizen zal verder onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zouden kunnen zijn van dit pand als eenmaal de Brede school is gerealiseerd.