ANBI

De Vereniging Historische Kring Benthuizen voldoet aan de eisen die gesteld worden voor erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dankzij de status van culturele ANBI zijn giften aan de vereniging Historische Kring Benthuizen, ook periodieke, fiscaal aftrekbaar.

RSIN 804304592