Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
nr. 2 oktober 2017

E.C.B. Bietenoptocht
De jaarlijkse RABO bietenoptocht georganiseerd door de Evenementen Commissie start a.s. zaterdag 7 okt. bij de molen.

De HKB verleent haar medewerking door onze oudheidkamer v.a. 10 uur ‘s morgens open te stellen om voor de vrijwilligers en de muzikanten van de ECB een kopje koffie te verzorgen.
De kinderen kunnen v.a. 10 uur een biet ophalen en versieren.
De optocht vertrekt ’s avonds v.a. de molen.
Dan zijn ook de oudheidkamer en de ‘Winkel van Sinkel’ geopend van 18.00 uur tot 21.00 uur; gratis toegang.
Kom ook eens gezellig langs.

Borrelavond
Voor de borrelavond op  vrijdagavond 13 oktober bij schenkerij  ‘De Boomgaard’ aan de Bentwoudlaan 2 hebben zich ca. 50 mensen opgegeven. U bent van harte welkom van 8 tot ca. 10 uur.
Wij hopen op een gezellige avond waar wij elkaar eens op een andere manier kunnen zien en spreken.
Ledenavond
Op de ledenavond vrijdagavond 20 oktober in ‘De Bron’ , Dorpsstraat 42 zal de voorzitter iets vertellen over de plannen voor de komende jaren.
Na de pauze volgt een interessante lezing van Sophie Oosterwijk uit Boskoop over de geschiedenis van het begraven en de grafkunst (b.v. middel-eeuwse grafmonumenten)
Aanvang 20.00 uur, allen hartelijk welkom.

Nieuwe Expositie
De huidige tentoonstelling over de restauratie van molen ‘De Haas’ is nog te zien tot zaterdag 14 oktober.
Vanaf zaterdag 21 oktober zal een nieuwe tentoonstelling geopend worden met als onderwerp ‘LEGO’.
Gerrit Mets zal zijn bouwwerken tonen.
Voor kinderen komt er nog een gelegenheid om met de bouwsteentjes in de weer te gaan.
Gratis toegang.