Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
nr. 5 / februari 2018
Bezoek expositie 'Gluren bij de Buren'
Meld u aan!!
Op verzoek van enkele vrijwilligers willen wij donderdagmiddag 15 februari 2018  gezamenlijk een bezoek brengen aan de tentoonstelling “Gluren bij de Alphense Buren” in het Boomkwekerij museum te Boskoop.
Dit is een tentoonstelling over de geschiedenis van de kernen welke onder de Gemeente Alphen aan den Rijn vallen. De HKB presenteert daar de geschiedenis van Benthuizen. De samenstellers van onze presentatie zullen aanwezig zijn om uitleg te geven.
De entree is gratis voor bezitters van een Museumjaarkaart, voor diegenen die geen jaarkaart hebben zal het bestuur de entree voor haar rekening nemen, dus voor de kosten hoeft u het niet te laten.
We willen om 14.00 uur verzamelen in het Boomkwekerijmusuem, Rijerskoop 52-54, 2771 Boskoop, de tentoonstelling is tot 16.30 uur geopend, de vrijwilligers van het museum verzorgen een koffietafel waar we gezellig wat bij kunnen praten met elkaar, wij zouden het leuk vinden om ook u daar te ontmoeten.

Als U meegaat wilt U zich dan zo snel mogelijk, het liefst nu via deze link opgeven: info@historischekringbenthuizen.nl 
zodat we een inschatting kunnen maken over het aantal bezoekers.
Wat is er nog meer te zien in het museum
o.a. de vaste tentoonstelling over de boomkwekerij maar ook de authentieke boomkwekerswoning, gebouwd in 1870 op een fundatie van hoogveenturven, hier krijgt u een beeld van wonen en leven van een boomkwekersgezin in goeden doen rond 1900.
Bezoek de mooi ingerichte woon/slaapkamers waar de oorspronkelijke bedsteden nog aanwezig zijn. Let ook op de specifieke details aan de wanden, in de kasten, op de vloer en in de bedsteden.
Achter het museum is gedeeltelijk nog een in werking zijnde vollegrondkwekerij te zien. Hier worden bomen en planten gekweekt op de oorspronkelijke wijze en wanneer gereed voor de handel, worden deze bomen en planten op de veiling verhandeld. 
In de werkplaats van de boomkweker, de loods genoemd, werd in de winter het zogenaamde winterstek gemaakt. Een kachel verwarmde de ruimte. Een pot met entwas lijkt bijna voor gebruik gereed te staan.Vele unieke oude boomkwekerijgereedschappen staan hier opgesteld. Loop ook langs het afdak waar de wat grotere gereedschappen te zien zijn die in de winter buiten konden blijven staan.
Noteer alvast in uw agenda:
Vrijdagavond 20 april ledenvergadering in 'De Bron". Na de pauze geeft Sander Wassing een lezing over Benthuizen in de achttiende eeuw.

Nog te zien:
In onze oudheidkamer, de expositie "Boeken van W.G. van Hulst".