Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr.6 / maart 2018
Nieuwe Expositie
Zaterdag 17 maart a.s. wordt om 13.30 uur een nieuwe expositie in onze oudheidkamer geopend, dit keer is het een duo expositie van schilderijen van de kunstenaressen Jessy van Breugel en Tineke Konert uit Zoetermeer.
Jessy van Breugel vertelt: “Na tekenen en aquarelleren, schilder ik nu met acryl. In Thailand heb ik lessen gevolgd met houtskoolpoeder. Veel onderwerpen vind ik leuk om te doen.”
Tineke Konert: “Ik schilder al lange tijd en volg lessen bij Lucie van der Plas. Ik gebruik acrylverf en mijn onderwerpen zijn divers.” 
Gluren bij de Buren
De expositie 'Gluren bij de Alphense Buren' is in Boskoop ontmanteld en is v.a. 8 april te zien in de koorzaal van Brugkerk in Koudekerk aan de Rijn, de tweede plaats van de rondreis die deze expositie gaat maken, medio september is het onze beurt en zal de expositie in onze oudheikamer te bewonderen zijn
Noteer alvast in uw agenda
Vrijdagavond 20 april ledenvergadering in 'De Bron". Na de pauze geeft Sander Wassing een lezing over:
"Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen volgens de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1799)"
School met de Bijbel
Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft recentelijk met medewerking van de Historische Kring Benthuizen een voorstel ingediend om het gebouw, waarin de School met de Bijbel gevestigd is, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na realisering van de Brede school komt het gebouw vrij, waarvan het oorspronkelijke ontwerp een ‘Halschool’ betreft. Het voorstel is in de vergadering van de Erfgoedcommissie van 6 december jl. behandeld. De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn dit voorstel overgenomen op dinsdag 29 januari jl. Het Dorpsoverleg Benthuizen zal verder onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zouden kunnen zijn van dit pand als eenmaal de Brede school is gerealiseerd.