Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr.7 / april 2018
Ledenvergadering
 Op vrijdagavond 20 april wordt de algemene ledenvergadering gehouden in verenigingsgebouw ‘De Bron’, Dorpsstraat 42-48, Benthuizen, aanvang 20.00 uur.
Na de pauze volgt een interessante lezing met beelden over:
“Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen volgens de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1799)” welke wordt verzorgd door historicus Sander Wassing uit Hazerswoude.
Hoe zagen Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen er twee eeuwen geleden uit? Waar hielden inwoners zich in het dagelijks leven mee bezig? Wie geïnteresseerd is in deze vragen kan terecht bij de reisbeschrijvingen van de ‘Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver’ Lieve van Ollefen (1749-1816). Die van 1793 tot 1801 werkte aan een reeks beschrijvingen van steden en dorpen in Zuid-Holland. De ligging van een plaats, bijzondere gebouwen, de bezigheden van de bewoners en de ontstaansgeschiedenis: het komt allemaal aan de orde. Voorafgaand aan iedere beschrijving vinden we in zijn reeks van acht boeken schitterende, ovale etsen die zijn gemaakt door de Amsterdamse Anna Brouwer.  Ollefen wijdde in deel zeven (1799) uit over Benthuizen waar ‘…de landman stil en vry…’ door het leven ging. In vroeger tijden klein geworden voor ‘veenderij’ was het dorp in Ollefens tijd ‘…door een zware arbeid weder tot vruchtbare en graan gevende landen gebracht’. De ruim 200 inwoners verdienden hun dagelijks brood o.a. met het boerenbedrijf en tuinderij. In Hoogeveen vielen Ollefen de ‘…verscheide schoone boere wooningen…’ op en in Benthorn trof hij een wagenmakerij, een smidswinkel en herberg Den Hoorn. Is het aan de hand van archiefbronnen mogelijk om een kijkje te nemen achter de deuren? Hoe volledig is het venster op de dorpen dat Ollefen ons biedt en kloppen de gegevens allemaal? Hoe kunnen we de beschrijvingen met onze kennis van nu verder aanvullen? Wie was Lieve van Ollefen? Wat zien we precies op de etsen? Tijdens de lezing komen deze vragen aan de orde en waant u zich in achttiende-eeuws Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen!
In de pauze en na de lezing zal er ouderwets snoep uit onze 'Winkel van Sinkel 'te koop zijn, kent u onze 'Benthuizer Turfjes' al? er is ook een boekentafel.
De toegang is gratis, neem gerust uw familie, buren of kennissen mee.
Koningsdag 2018
Op koningsdag zijn wij weer vertegenwoordigd op de oranje markt. Dit jaar besteden we aandacht aan 50 jaar E.C.B. met o.a. krantenartikelen en heel veel foto's van verschillende activiteiten die de E.C.B. de afgelopen 50 jaar organiseerde, dit jaar pakken we uit met een extra grote kraam met veel meer ruimte om e.e.a. te kunnen bekijken, ook is er weer een zoekwedstrijd met leuke prijsjes. En niet te vergeten onze 'Winkel van Sinkel' is natuurlijk ook aanwezig met onze specialiteit de 'Benthuizer Turfjes'. Dus zeker de moeite waard om onze kramen te bezoeken.
Gluren bij de Buren
De expositie 'Gluren bij de Alphense Buren', een gezamelijk project van de zeven historische verenigingen, genootschappen en/of werkgroepen van de gemeente Alphen a/d Rijn, is op de zaterdagen 14, 21 en 28 april te bezoeken in de koorzaal van de Brugkerk, Dorpsstraat 53 in Koudekerk aan de Rijn, openingstijden van 11 uur tot 17.00 uur.
Expositie schilderijen
De Duo expositie schilderijen in onze oudheidkamer is nog te zien t/m zaterdag 12 mei, v.a. zaterdag 19 mei komt er een expositie met houtdraai, en houtsnijwerk van Goos Schellingerhout.
Noteer alvast in uw agenda

12 mei is het nationale Molendag, met diverse festiviteiten op het molenplein