Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr.11 / november 2018
Expositie "Koffie en Theetijd uit vroegere jaren".

Capucino, koffie latte, espresso wie kent het niet en denk aan de vele soorten theezakjes! Al die soorten worden in allerlei kopjes, mokken en theeglazen gedronken.
Hoe we de koffie en thee 40, 50 jaar of nog langer geleden dronken is te zien in deze tentoonstelling.
Iedere zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur geopend in onze oudheidkamer.
De oudheidkamer in kerstsfeer.

Op zaterdag 15 december zullen de oudheidkamer en de Winkel van Sinkel helemaal in kerstsfeer ingericht zijn.
Op zaterdag 22 december zal  de traditionele Kerstinloop zijn. Vanaf 10.00 uur tot en met 17.00 uur zullen de Winkel van Sinkel en Oudheidkamer “de Negen Turven” geopend zijn.
Een prachtige gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers weer eens een praatje te maken met (oude) bekenden.
In de Winkel van Sinkel kunt U naast het bekende ouderwetse snoepgoed ook leuke Kerst presentjes kopen. U bent van harte welkom.

 
Zet alvast in uw agenda:

Vrijdagavond 11 januari is er weer de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in ' De Bron'. Met een terugblik op het afgelopen jaar met 'Thomasvaer en Pieternel' en een powerpoint presentatie over het jaar 1973.
Laposta e-mailmarketing