Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr.13 / februari 2019
Expositie 'Verzamelwoede uit onze kinderjaren'
Tot medio april is in onze oudheidkamer de tentoonstelling ‘Verzamelwoede  uit onze kinderjaren’ te zien. Verzamelen van voetbalplaatjes, poppetjes of speldjes, het is van alle tijden. De disney-plaatjes en de minion poppetjes zagen we enkele maanden geleden langs komen, net zoals de voetbalplaatjes met de plaatselijke helden erop. We glimlachen erom en sparen hard mee of we zuchten diep als we de horde vragende kinderen voor de supermarkt zien staan. Wat deden we zelf?! Wie herinnert zich nog de sigarenbandjes, speldjes of suikerzakjes?
Het is allemaal te bekijken bij de nieuwe tentoonstelling in onze oudheidkamer ‘De Negen Turven’, Dorpsstraat 139, Benthuizen.
De tentoonstelling is gestart op zaterdag 2 februari 2019 en duurt tot medio april 2019, en is iedere zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur gratis te bezoeken.
 
Zet alvast in uw agenda
Op vrijdagavond 12 april houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
 
Privacy
We hebben als Historische Vereniging ook te maken met de nieuwe wetgeving op de privacy (AVG) die vorig jaar ingegaan is, daarom willen wij u erop wijzen dat als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u zich hieronder af kunt melden. 
Laposta e-mailmarketing