Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr.14 / april 2019
Ledenvergadering
Op vrijdagavond 12 april houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, met na de pauze een lezing over de
'Schoolplaten van vroeger'
De bekendste schilders van de Nederlandse schoolplaten waren Johan Herman Isings en Cornelis Jetses. Denk maar aan ‘Het Behouden Huys op Nova Zembla’ van Isings of ‘Oogsttijd’ van Jetses. Hun werk staat nog steeds in de belangstelling.
Johan Knoester, historicus en voorzitter van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel zal aan de hand van veel beeldmateriaal leven en werk van beide schilders toelichten.
De lezing vind plaats na een korte ledenvergadering in verenigingsgebouw ‘De Bron’, Dorpsstraat 42-48, Benthuizen. De zaal gaat open om 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur. Neem gerust uw familie, vrienden of kenissen mee, de toegang is gratis.
Privacy
We hebben als Historische Vereniging ook te maken met de nieuwe wetgeving op de privacy (AVG) die vorig jaar ingegaan is, daarom willen wij u erop wijzen dat als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u zich hieronder af kunt melden. 
Nieuwe Expositie
Tot 20 april is in onze oudheidkamer de tentoonstelling ‘Verzamelwoede  uit onze kinderjaren’ nog te zien.
v.a. zaterdag 27 april is er een nieuwe expositie
'Benthuizen in oude Ansichten' een wandeling door ons dorp vanaf rond 1900 aan de hand van tientallen oude Ansichtkaarten uit de verzameling van Marcus Pos.
De expositie is iedere zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur gratis te bezoeken in onze oudheidkamer ‘De Negen Turven’, Dorpsstraat 139, Benthuizen.
Koningsdag
Op Koningsdag zaterdag 27 april zijn wij ook weer vertegenwoordigd op de koningsmarkt. U vindt daar onze bekende snoepkraam met ouderwets snoepgoed uit de Winkel van Sinkel. En in een grote inloopkraam heeft de werkgroep historie weer een prachtige fotocollectie samengesteld. Dit keer  een serie over de uitbreiding van ons dorp vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, met veel luchtfoto's uit verschillende periode's.
Ook hebben wij er weer een mooie fotozoekwedstrijd  aan gekoppeld waar lekkere prijsjes mee zijn te winnen.
Er is ook een boekentafel aanwezig waar diverse uitgaven te koop zijn. 
Wij hopen ook u weer te ontmoeten bij onze kramen.
Laposta e-mailmarketing