Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr.18 / oktober 2019
Expositie
"De Oudheidkamer en Winkel van SInkel Toen en Nu"

 
In onze geheel vernieuwde expositie ruimte is tot en met zaterdag 23 november de tentoonstelling ‘De Oudheidkamer en Winkel van Sinkel Toen en Nu’ nog te zien. Getoond wordt een selectie van wat we in de loop van ons 25 jarig bestaan verzameld en geschonken gekregen hebben.

De expositie is iedere zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur gratis te bezoeken in onze oudheidkamer ‘De Negen Turven’, Dorpsstraat 139, Benthuizen.
Lezing in 'De Bron'
Op vrijdagavond 1 november a.s. verzorgt Dhr. Johan Knoester, historicus en voorzitter van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel een lezing over:
‘De schoolplaten van vroeger’
De meeste mensen hebben goede herinneringen aan de schoolplaten die vroeger in het onderwijs werden gebruikt, zowel in Nederland als in het buitenland.
De historieplaten ter ondersteuning van de geschiedenisles en de schoolplaten voor de zaakvakken om leven en werken voor de scholieren te verduidelijken. Eén beeld zegt immers meer dan honderd woorden. De bekendste schilders van de Nederlandse schoolplaten waren Cornelis Jetses, bekend van  ‘Ot en Sien’ en van het leesplankje ‘Aap-Noot-Mies’, hij heeft 22 schoolplaten getekend met onderwerpen als het leven op en om de boerderij en diverse beroepen zoals de schelpenvisser en de metselaar. Johan Herman Isings heeft alleen historische taferelen getekend,  denk maar aan ‘Het Behouden Huys op Nova Zembla’. Hun werk staat nog steeds in de belangstelling. Dhr. Knoester zal aan de hand van veel beeldmateriaal leven en werk van beide schilders toelichten.
De lezing vind plaats in verenigingsgebouw ‘De Bron’, Dorpsstraat 42-48, Benthuizen. De zaal gaat open om 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur.
de toegang is gratis.
Privacy
Wij hebben als Historische Vereniging ook te maken met de nieuwe wetgeving op de privacy (AVG) die vorig jaar ingegaan is, daarom willen wij u erop wijzen dat als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u zich hieronder af kunt melden. 
Laposta e-mailmarketing