Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr.21 / januari 2020
Verkeerde datum
De nieuwjaarsbijeenkomst is NIET zoals vermeld in "de Turfjes" op 12 januari maar op vrijdagavond 17 januari
Nieuwjaars bijeenkomst

Vrijdagavond 17 januari wordt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Door “Thomasvaer en Pieternel” wordt een terugblik gegeven op het afgelopen jaar.
En er is een presentatie over “Het Wel en Wee in Benthuizen in 1974”,
uit oude krantenknipsels is een selectie gemaakt waar wij u wat over gaan vertellen. In woord en beeld komen zo leuke, en soms minder leuke gebeurtenissen weer in uw herinnering naar boven.
o.a. opening 2e deel omleidingsweg, nieuw clubhuis BSC geopend, de natte herfst van 74, ingebruikname B.A.V. brug over de vaart, restauratie molen ja of toch nee? dit en diverse andere onderwerpen komen die avond aan bod.
Waar: verenigingsgebouw "De Bron" Dorpsstraat 42, achter de Hervormde Kerk, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 u.
De toegang is Gratis, allen, ook niet leden hartelijk welkom! Dus breng gerust uw familie en/of vrienden mee.
Bedankje,
Ank Schouwenaar wil langs deze weg iedereen bedanken die haar met de feestdagen een kaart gestuurd hebben, en tevens een ieder toewensen "Vrede en alle goeds" voor het nieuwe jaar.
Expositie

nog tot 
 en met 29 februari 2020 te zien, de expositie

'EEN ONVERWACHTE ONTMOETING'
Marja Zwaan, Oscar Pijl en Conny van Daalhoff-Kruithof tonen hun werk.

Marja heeft zich toegelegd op het fijn schilderen welke ze nog steeds verder aan het ontwikkelen is. Bij het schilderen probeert Marja steeds voor ogen te houden dat niet zij de wereld iets wil laten zien maar dat de wereld haar iets wil laten zien.

Oscar vindt inspiratie in dorpsgezichten of polderlandschappen. Met steeds nieuwe verwondering kan hij hier naar kijken en die verwondering legt hij vast in zijn schilderijen. Werk van Oscar is te bekijken op www.oscarpijl.nl

Conny laat tekeningen en schilderijen zien waarvan één van de thema’s “verbinding” is. Oude foto’s en portretten van al lang overleden mensen inspireren haar.
Werk van Conny is te bekijken op conny-kruithof.nl

De oudheidkamer is ieder zaterdag geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur en ook de Winkel van Sinkel naast de oudheidkamer is dan open waar u heerlijk snoepjes en leuke kadootjes kan kopen voor prijzen die ook reeds lang tot het verleden behoren.
Laposta e-mailmarketing