Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
nummer 24 / april 2020
Alle activiteiten tot nader bericht afgelast

In de vorige nieuwsbrief van maart melden we verschillende activiteiten o.a. 11 april 2020 eieren verven bij de Winkel van Sinkel, Koningsdag 27 april, en extra openingstijden op 5 mei van de Oudheidkamer en de Winkel van Sinkel, zoals u zult begrijpen komen door de Coronacrisis al deze activiteiten te vervallen.

Normaal gesproken zou u een uitnodiging krijgen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 1 mei. Waar ook de jaarstukken van 2019 worden besproken. Deze vergadering hebben we voorlopig verzet naar het najaar 2020.
75 jaar Vrijheid

Nu alle georganiseerde activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid naar volgend jaar april/mei 2021 zijn doorgeschoven komt onze geplande tentoonstelling hierover nu ook te vervallen. Deze zal in 2021 te zien zijn.
Benthuizer Turfjes

Rondom deze tijd zou er een 'Benthuizer Turfje' verschijnen. Echter de inhoud hiervan heeft te maken met de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid. Omdat geen enkele activiteit doorgaat hebben we besloten deze uitgave nu niet te laten verschijnen. Het is de bedoeling om in september 2020 een nieuw "Turfje" uit te geven.
Dringende oproep van het bestuur

Vanaf mei bestaat het bestuur nog maar uit drie personen. Dat moeten er volgens de statuten minimaal vijf zijn, dus zo komt het voortbestaan van de vereniging in gevaar. Daarom een dringende oproep of er mensen zijn (of kent u iemand) die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie. Voor informatie hierover kunt u kontact opnemen via info@historischekringbenthuizen.nl
Laposta e-mailmarketing