Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
nummer 28 / oktober 2020
Nu de coronamaatregelen weer verscherpt zijn en het ernaar uitziet dat daar voorlopig nog geen verandering in komt organiseren wij in ieder geval tot eind van dit jaar geen activiteiten meer. Dat betekent dat de Oudheidkamer en de Winkel van Sinkel tot nader bericht gesloten blijven en de Kerstinloop dit jaar geen doorgang kan vinden. 
Zoals u weet is het in de kleine ruimtes van de Oudheidkamer, de tentoonstellingsruimte en de Winkel van Sinkel onmogelijk de 1,5 meter afstand regel te handhaven, bovendien zitten de meeste van onze vrijwilligers in de risico groep. Daarom willen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor uw en onze gezondheid.
Algemene Leden Vergadering
Op 30 oktober 2020 a.s. is de Algemene Ledenvergadering gepland. Vanwege de Corona maatregelen is aanmelding vooraf noodzakelijk, slechts weinig leden hebben hiervan gebruik gemaakt.
Dit feit en ook de voorwaarden waaronder een zaal kan worden gehuurd (maximaal 30 personen, geen horeca en dringend advies mondkapjes dragen) hebben het bestuur doen besluiten de Algemene Ledenvergadering te annuleren, Ook het dringend advies zoveel mogelijk binnen te blijven, beweging en contacten te vermijden hebben bijgedragen tot dit besluit.

Statutair moeten we binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar het jaarverslag en de financiële verantwoording van het afgelopen jaar voorleggen ter vaststelling en goedkeuring aan de leden. In dit geval dus over het kalender jaar 2019.
Normaal doen we dit in onze voorjaar Algemene Ledenvergadering, op deze geplande datum was er echter sprake van een intelligente lockdown in ons land en om deze reden is de vergadering geannuleerd en verzet naar 30 oktober 2020 a.s. Nu we deze vergadering ook moeten annuleren kan dus de vaststelling en goedkeuring over het kalenderjaar 2019 niet plaatsvinden.

Omdat veel verenigingen met hetzelfde probleem te maken hebben is er een wettelijke mogelijkheid gecreëerd de datum van de Algemene Ledenvergadering te verlengen met maximaal 4 maanden. Van deze mogelijkheid maken wij gebruik in de hoop dat vergaderen binnen deze termijn wel mogelijk is.

We denken ook nog aan de optie de Nieuwjaarsbijeenkomst einde van de maand januari 2021 te organiseren in combinatie met een Algemene Ledenvergadering waar dan de Jaarstukken van 2019 kunnen worden vastgesteld en goedgekeurd

Veel zal afhangen hoe de besmettingsgraad zich de komende tijd gaat ontwikkelen en welke maatregelen worden genomen.

Wij houden U op de hoogte.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar de leden waarvan we een mailadres hebben en zullen hem ook op de website plaatsen. Ook in het volgende ‘Benthuizer Turfje’ zullen we hiervan melding maken, echter deze komt pas in december uit. Leden welke zich hebben aangemeld voor de vergadering van 30 oktober hebben per mail bericht ontvangen.
We bereiken met al deze communicatie op dit moment niet 100% van de leden vandaar ons verzoek het zo mogelijk door te vertellen binnen Uw eigen kring.
Ons ouderwets snoepgoed nu te koop bij PLUS VERHEUL

Nu de " Winkel van Sinkel" gesloten is en blijft heeft PLUS VERHEUL aangeboden om ons ouderwetse snoepgoed te verkopen. U vind de zakjes snoep op een mooie display bij de PLUS. De opbrengst komt geheel ten goede van de Historische Kring. Dus zo kunt u toch ons snoepgoed kopen en hiermee onze vereniging steunen.
Benthuizen 'Hoe het vroeger was'

Heeft u het ' Historisch Verzamelalbum' al opgehaald bij PLUS  VERHEUL in Benthuizen?
Op 2 september bestond de winkel 95 jaar en daarom wordt dit boek als geschenk aan het dorp geven. Op een leuke manier wordt de historie van Benthuizen in beeld gebracht. Met medewerking van de Historische Kring is dit boek tot stand gekomen. Het boek moet aangevuld worden met plakplaatjes die bij de PLUS verkrijgbaar zijn.
 "Benthuizen, Hoe het vroeger was" is een uniek verzamel-,  kijk- en leesboek en geeft aan de hand van historische foto’s een mooi beeld van oud Benthuizen.
Vacatures voor nieuwe bestuursleden
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Weet u iemand of heeft u 
zelf interesse:
laat dit dan a.u.b. weten.

Als u twijfelt kunt u ook een jaar op proef meedraaien,
en daarna beslissen of het wat voor u is.
U kunt zich HIER aanmelden.
Laposta e-mailmarketing