Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
nummer 29 / december 2020
Corona maatregelen
Helaas moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen.
Dit betekend voor de Historische Kring Benthuizen dat:
- de Oudheidkamer gesloten blijft;
- de Winkel van Sinkel gesloten blijft;
- er géén Kerstinloop is dit jaar;
- er géén Nieuwjaarsbijeenkomst is;
- de uitgestelde Algemene Ledenvergadering in januari 2021 géén doorgang heeft;
- er voorlopig géén activiteiten plaatsvinden.
Zoals u weet is het in de kleine ruimtes van de Oudheidkamer, de tentoonstellingsruimte en de
Winkel van Sinkel onmogelijk om de 1,5 meter afstand regel te handhaven. Bovendien zitten de
meeste van onze vrijwilligers in de risico groep en willen wij absoluut geen verantwoordelijkheid
nemen voor uw en onze gezondheid.
Voor wat betreft de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn wij als bestuur nog aan het nadenken over de wijze waarop we de jaarstukken over 2019 aan de leden kunnen voorleggen. Dit geld ook voor de plannen en activiteiten voor 2021. Het is niet te voorspellen wat en wanneer er weer meer mogelijk is. Zodra we wat meer weten hoort u van ons.
Nieuwe bestuursleden
Zoals u reeds eerder heeft gelezen zijn wij nog steeds op zoek naar versterking binnen het huidige bestuur. Lijkt het u wat om een bijdrage te leveren voor de Historische Kring of wilt u eerst meer weten. Neem dan contact op met één van de bestuursleden of via info@historischekringbenthuizen.
Samen kunnen wij bekijken wat u kunt betekenen voor de Historische Kring Benthuizen.

Op dit moment zijn twee aspirant bestuursleden aangetrokken. De heer Koos Verheul en mevrouw Dorien van Bavel zijn bereid een jaar proef te draaien bij de bestuursvergaderingen.
Wij hopen van harte dat ze na deze periode definitief zullen blijven als bestuurslid.
"Benthuizen - hoe het vroeger was" - Samen sparen?
 
Het "Historisch Verzamelalbum  uitgegeven door Plus Verheul m.m.v. van de Historische Kring is een enorm succes geworden. Volop ruilt men in families,bij vrienden, kennissen en verenigingen, via de Ruil-Zuil bij de Plus en zelfs via facebook is er een ‘spaargroep’ waar heel veel gebruik van gemaakt is. Veel mensen hebben hun album al vol gespaard, maar er zijn ook mensen die nog op zoek zijn naar de "laatste" plaatjes en het zou jammer zijn als dat niet lukt.
Heeft u uw boek vol en nog dubbele/overtollige plaatjes over? Wij willen u heel graag vragen ze te delen of in te leveren bij Plus Verheul of doe ze door de brievenbus bij:
Miel Bregman,  Koningin Wilhelminastraat 20 of Dorien van Bavel, Koningin Wilhelminastaat 33. Samen zorgen wij er dan voor dat er weer plaatjes aangeboden kunnen worden via de Ruil-Zuil.
“Op naar meer volle albums”
Vanwege de kerstdrukte in de winkel zal de Ruil-Zuil in de week van 21 tot 25 dec. niet te raadplegen zijn!
Ons assortiment van ouderwets snoepgoed en leuke presentjes zijn nu elders te koop. 

Nu de  "Winkel van Sinkel" voorlopig gesloten blijft
heeft
PLUS VERHEUL aangeboden om ons ouderwetse snoepgoed te verkopen. Heeft u het al gevonden? U vind de zakjes snoep in de winkel op een mooie herkenbare display.
En heeft
HIJDRA aangeboden om in hun winkel onze presentjes aan te bieden. Heeft u het al gevonden? Er staat een mooi rek bij binnenkomst rechts achter in de winkel.
* De opbrengst van al deze aankopen komt geheel ten goede van onze vereniging. zo kunt u toch genieten van het lekkers en de leuke presentjes & tegelijkertijd onze vereniging steunen.
Laposta e-mailmarketing