Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
nummer 30 / januari 2021
Thomasvaer en Pieternel gaan digitaal
Nu de nieuwjaarsbijeenkomst helaas ook niet door kan gaan kunt u hier de traditionele terugblik op het afgelopen jaar van Thomasvaer en Pieternel digitaal bekijken
Is uw album vol en heeft u nog dubbele plaatjes over?
Lever ze in bij Plus Verheul of bij
M. Bregman,
Kon. Wilhelminastraat 20,
2731 GD Benthuizen.
Dan kunnen wij er weer andere mensen blij mee maken
Ons assortiment van ouderwets snoepgoed bij de Plus te koop. 

Koop ons ouderwetse snoepgoed nu bij  
PLUS VERHEUL
De opbrengst komt geheel ten goede van onze vereniging. zo kunt u toch genieten van het lekkers en tegelijkertijd onze vereniging steunen.