Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr. 38 / november 2021
Kerstinloop
Omdat de vooruitzichten wat corona betreft in september positief waren zijn wij toen als bestuur voorzichtig begonnen om voorbereidingen te treffen voor de kerstinloop die op zaterdag 18 december gepland was. Maar helaas zijn we ook nu weer ingehaald door de coronacijfers en strengere maatregels, en omdat wij geen enkel risico willen nemen hebben wij besloten om de kerstinloop ook dit jaar te cancelen. De oudheidkamer blijft daarom tot nader bericht gesloten.

de Winkel van Sinkel blijft wel geopend op de woensdag en zaterdagmiddagen van half twee tot half vijf. Wel zijn de maatregels wat aangepast, handen moeten gedesinfecteerd worden, kinderen v.a. 13 jaar  en volwassenen moeten een mondkapje dragen, er mogen max. vier personen in de winkel.

de Benthuizer Turfjes kunt u in december weer verwachten, er wordt hard gewerkt om er weer een interessante uitgave van te maken.
Digitale Expositie
Nu we dus nog steeds niet open kunnen is de huidige tentoonstelling over de
" Sportverenigingen in verleden en heden" via onze website digitaal gezet, maar u kunt de expositie ook Hier bekijken
Laatste week sponsorpunten Plus Verheul
Let op! Deze week de laatste kans om onze vereniging te steunen: van maandag 8 november t/m zaterdag 13 november, ontvangt u bij elke 10 euro aan boodschappen bij Plus Verheul *dubbele sponsorpunten! Speciaal voor alle clubs en verenigingen, om ze extra te supporten!

Heeft u nog sponsorpunten liggen? doneer ze aan de HKB en als dat niet lukt kunt u ze t/m zaterdag 13 november door de brievenbus doen bij:
Peter Bazen, de Gang 10,
bij Miel Bregman, Kon. Wilhelminastraat 20
of bij Kees 't Jong, Rotterdambaan 3. 

dan zorgen wij ervoor dat ze verzilverd worden, en geeft u ons zo een steuntje in de rug,
alvast bedankt!!
Werkzaamheden
Meldden we in de vorige nieuwsbrief dat we materiaal uit een inboedel van een Benthuizense familie ontvangen hebben. Inmiddels heeft een en ander een plaats gekregen in de koffiekamer, er zijn andere (oude) stoelen aangeschaft en de bestaande bank heeft een nieuw kleurtje gekregen en de kussens zijn opnieuw bekleed.

De bedsteekamer is van een nieuw behangetje voorzien.

Naast de oudheidkamer is een boenstoep in de vaart gemaakt, zoals er vroeger tientallen te zien waren in ons dorp, en tegenwoordig nergens meer is terug te vinden.

Achter de oudheidkamer is een hek langs de vaart geplaatst ter beveiliging voor een buitenpresentatie.
 
In de Winkel van Sinkel is nieuwe ledverlichting aangebracht zodat alles nu veel beter tot zijn recht komt.

Het volgende wat we aan willen pakken is:
Het boenhok gaan we grondig schoon maken en opnieuw inrichten, tevens wordt er betere ledverlichting geplaatst.

De buitenpresentatie inrichten met de gereedschappen van van Galen staat ook nog op de planning.

Burgemeestersstoel
Van onze oud burgemeester Ton Verbree ontvingen wij de burgemeestersstoel met het wapen van Benthuizen er in, (bij het fuseren tot Rijnwoude kregen BenW en de raadsleden hun eigen stoel mee naar huis) de stoel was al in gebruik bij burgemeester Steenbakker Marilyon Loijsen, een aanwinst voor onze oudheidkamer, hij staat nu te pronken in onze vernieuwde koffiekamer.
Nieuwjaars bijeenkomst
De traditionele nieuwjaars bijeenkomst is, als de omstandigheden het toelaten, voorlopig gepland op vrijdagavond 14 januari, U hoort t.z.t. of dat wel of niet door kan gaan.
Privacy
Wij hebben als Historische Vereniging ook te maken met de wetgeving op de privacy (AVG), daarom willen wij u erop wijzen dat als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u zich hieronder af kunt melden. 
Wilt u ons sponsoren voor de uitgave van de Benthuizer Turfjes,
dan kunt u via deze
link informatie opvragen