Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr. 39 / december 2021
Kerstsfeer
Hoewel de oudheidkamer nog steeds gesloten blijft, en we ook dit jaar helaas geen kerstinloop kunnen houden hebben we de buitenkant van de oudheidkamer en de Winkel van Sinkel wél in kerstsfeer gebracht voor een gezellige uitstraling.
de Winkel van Sinkel is wel geopend op de woensdag en zaterdag-middagen van half twee tot half vijf. 
Er zijn nu ook leuke kerstpresentjes te koop. 
Wel zijn de maatregels wat aangepast, handen moeten gedesinfecteerd worden, kinderen v.a. 13 jaar  en volwassenen moeten in de winkel een mondkapje dragen, en er mogen max. vier personen in de winkel.
Het laatste Benthuizer Turfje van dit jaar kunt u in de week van 13 tot 18 december in uw brievenbus verwachten. Dit keer met artikelen over:
 
Digitale Expositie
Nu we dus nog steeds niet open kunnen is de huidige tentoonstelling over de
" Sportverenigingen in verleden en heden" via onze website digitaal gezet.
U kunt de expositie ook Hier bekijken
Sponsorpunten Plus Verheul
De sponsoractie van Plus Verheul heeft voor onze vereniging het prachtige bedrag van € 761.00 opgeleverd. Wij denken na over een mooie bestemming van dat bedrag, t.z.t. hoort u daar meer van.
 In Ieder geval, Plus Verheul bedankt dat wij mee mochten doen met deze actie.
Maar ook iedereen die punten aan de HKB gesponsord heeft hartelijk bedankt!!
Nieuwjaars bijeenkomst

Onder voorbehoud van de corona maatregelen is de traditionele nieuwjaars bijeenkomst gepland op vrijdagavond 14 januari.
Begin januari nemen we een besluit of het door kan gaan.
Vanaf deze plaats wenst het bestuur u
fijne Kersdagen en een vooral gezond 2022 toe.
Privacy
Wij hebben als Historische Vereniging ook te maken met de wetgeving op de privacy (AVG), daarom willen wij u erop wijzen dat als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u zich hieronder af kunt melden. 
Wilt u ons sponsoren voor de uitgave van de Benthuizer Turfjes,
dan kunt u via deze
link informatie opvragen