Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr. 43 / mei 2022
Nationale Molendag
A.S. Zaterdag 14 mei is het Nationale Molendag, dan organiseert stichting Molen De Haas verschillende activiteiten op het molenplein. Kijk hier voor de activiteiten.

De Historische Kring zorgt voor een overdekt terras waar u een gratis kopje koffie kunt gebruiken.
De Oudheidkamer en de Winkel van Sinkel zijn op deze dag geopend van twaalf tot vijf uur.
Kom in de Winkel van Sinkel onze beroemde "Benthuizer Turfjes" proeven, ze zijn weer op vorraad.
B.A.V.
V.A.maandagavond 16 mei t/m vrijdagavond 20 mei wordt de 53e avondvierdaagse georganiseerd door de Evenementen Commissie (ECB), met op vrijdagavond de kinder BAV.
In de Winkel van Sinkel kunt u a.s. zaterdag- en woensdagmiddag snoepboektjes kopen of bestellen.
Op vrijdagmiddag 20 mei zijn wij van half twee tot half vijf extra open om boektjes te kopen of uw bestelde boeketjes af te halen.
Terugblik op de Koningsdag
In de zeer druk bezochte kramen van de Historische Kring Benthuizen was een prachtige serie klassefoto’s van de scholen uit vroeger jaren te zien. Er werd druk gediscussieerd van wie is wie? Vele Benthuizenaren herkenden zichzelf of directe familieleden op de foto’s. Ons streven om zoveel mogelijk namen bij de foto’s te krijgen is een groot succes geworden. De fotowedstrijd “Straatbeelden raden” trok veel belangstelling, uit de vele goede oplossingen zijn de volgende prijswinnaars uitgeloot: S. Van der Meer, Christinastraat, N. Blijleven, Irenestraat en R. de Peinder, Rotterdambaan.
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op vrijdagavond 10 juni wordt de ALV gehouden in gebouw de 'Hoeksteen' Dr. Albert Schweitzerlaan 2, Benthuizen. aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Na het officiele gedeelte geeft de heer Jaap Schoof, -oud-directeur van het Watersnoodmuseum- een lezing over de 'Watersnoodramp van 1 februari 1953'. Jaap Schoof maakte de Watersnoodramp als kleine jongen mee. Hij begon in 2001 als vrijwilliger bij het Watersnoodmuseum, werd er later directeur, en heeft dat stokje inmiddels weer doorgegeven.
Hij spreekt uit eigen ervaring, want de boerderij waar hij opgroeide als zeer jonge jongen werd door het water getroffen, Hij werd ook geëvacueerd. In Benthuizen kwamen ook veel evacuees uit het rampgebied. Daarnaast geeft dhr. Schoof veel achtergrondinformatie over het hoe en waarom van de ramp. Met een doorkijk naar een toekomst met een zeespiegelstijging. Het beloofd een boeiende en leerzame avond te worden.
Iedereeen, ook niet leden, hartelijk welkom.
Expositie "van Leesplankje tot Tablet"
Vanaf  zaterdag 30 maart 2022 is er een nieuwe tentoonstelling in oudheidkamer “De Negen Turven” te zien, getiteld “van Leesplankje tot Tablet”. Onze ouders en grootouders leerden lezen met het “Aap Noot Mies” leesplankje, maar tegenwoordig gaat dat digitaal met de “Tablet”, Met deze expositie wordt de geschiedenis van de scholen in Benthuizen uitgebeeld. Elke zaterdagmiddag is de oudheidkamer open vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. Naast de tentoonstelling is er ook nog een oude huiskamer-, bedsteekamer-, oude keuken met boenhok en plé te bekijken. De ‘Winkel van Sinkel’ is dan ook geopend. Daar kunt u heerlijke snoepjes en leuke presentjes kopen tegen ouderwetse prijzen.
De entree is gratis, iedereen is van harte welkom.
 
Klusjes
Regelmatig zijn er klusjes te doen in de Oudheidkamer en in de Winkel van Sinkel. Er zijn vrijwilligers die dat steeds doen, Nu willen wij niet altijd dezelfde mensen vragen. Als u zin en gelegenheid hebt om ons hierin te ondersteunen willen wij graag met u in contact komen. Als u vragen hebt of u wilt zich aanmelden kunt u dat hier doen.
Busreis
Wij zijn voornemens om medio september een busreis te organiseren als de omstandigheden het toelaten.
Op dit moment oriënteren wij ons op een historische locatie.
Wilt u ons sponsoren voor de uitgave van de Benthuizer Turfjes,
dan kunt u via deze
link informatie opvragen
Privacy
Wij hebben als Historische Vereniging ook te maken met de wetgeving op de privacy (AVG), daarom willen wij u erop wijzen dat als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u zich hieronder af kunt melden.