Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr. 44 / juni 2022
Busreis
Wij waren al afspraken aan het maken voor een busreis naar Tiengemeten, de locatie en de bus waren al besproken.
Maar helaas lopen de coronabesmettingen weer snel op.
Omdat wij geen enkel risico willen nemen voor vrijwilligers en deelnemers hebben wij besloten om de busreis voor nu te cancelen.
We hopen dat het volgend jaar weer wel mogellijk zal zijn om een reisje te organiseren.

Het thema van monumentendag, zaterdag 10 september, is dit jaar "Duurzaamheid".


Wij zijn met de voorbereidingen begonnen om voor die dag een mooi programma te maken.
Expositie "van Leesplankje tot Tablet"
De tentoonstelling “van Leesplankje tot Tablet” in oudheidkamer “De Negen Turven” is verlengd tot zaterdag 3 september.
Onze ouders en grootouders leerden lezen met het “Aap Noot Mies” leesplankje, maar tegenwoordig gaat dat digitaal met de “Tablet”, Met deze expositie wordt de geschiedenis van de scholen in Benthuizen uitgebeeld. Elke zaterdagmiddag is de oudheidkamer open vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. Naast de tentoonstelling is er ook nog een oude huiskamer-, bedsteekamer-, oude keuken met boenhok en plé te bekijken. De ‘Winkel van Sinkel’ is dan ook geopend. Daar kunt u heerlijke snoepjes en leuke presentjes kopen tegen ouderwetse prijzen.
De entree is gratis, iedereen is van harte welkom.
 
Klusjes

Regelmatig zijn er klusjes te doen in de Oudheidkamer en in de Winkel van Sinkel. Er zijn vrijwilligers die dat steeds doen, Nu willen wij niet altijd dezelfde mensen vragen. Als u zin en gelegenheid hebt om ons hierin te ondersteunen willen wij graag met u in contact komen. Als u vragen hebt of u wilt zich aanmelden kunt u dat hier doen.
Wilt u ons sponsoren voor de uitgave van de Benthuizer Turfjes,
dan kunt u via deze
link informatie opvragen
Privacy
Wij hebben als Historische Vereniging ook te maken met de wetgeving op de privacy (AVG), daarom willen wij u erop wijzen dat als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u zich hieronder af kunt melden.