Bekijk de webversie
Nieuwsbrief Historische Kring Benthuizen
Nr. 61 / december 2023
Kerstinloop
A.S. zaterdag 16 december is er weer de traditionele Kerstinloop. Vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur zullen Oudheidkamer 'de Negen Turven' en de 'Winkel van Sinkel' geopend zijn. Beide locaties zijn geheel in kerstsfeer gebracht en hierdoor extra gezellig.  
Een prachtige gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers weer eens een praatje te maken met (oude) bekenden. 
adres: Dorpsstraat 139, Benthuizen.
In onze tentoonstellingsruimte is de MECCANO EXPOSITIE te bekijken.
Met veel landbouwwerktuigen, maar ook een  "boeketje voor Oma", gemaakt door twee meisjes van 8 en 9 jaar

In de Winkel van Sinkel kunt U naast het bekende ouderwetse snoepgoed ook leuke presentjes kopen. 
U bent van harte welkom.
December opening
zaterdag 23 en 30 december zijn de Oudheidkamer en de Winkel van Sinkel
van half twee tot half vijf geopend!
Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op vrijdagavond
19 januari 2024 in 'De Hoeksteen'.
Op deze avond geven Thomasvaer en Pietenel een terugblik op het afgelopen jaar 2023.
Na de pauze zal er een presentatie gegeven worden over 55 jaar winkelcentrum 'De Korf '
Zet alvast in uw agenda!
Het bestuur van de HKB wenst u goede feestdagen
en een gezond en voorspoedig