Publicaties


Uitgave’s Historische Kring Benthuizen:

Periodiek Benthuizer Turfjes, jaargang 1991 – 2009

Benthuizen 1281-1940, de geschiedenis van een dorp in het groene hart van Zuid- Holland, door Dr. C. M. Schulten. uitgave HKB, 1985

Benthuizen 1940-1945, herinneringen aan de oorlogstijd in Benthuizen, uitgave HKB, 1985

Woningbouwvereniging Algemeen Belang 1912-1987, 75 jaar woningbouwvereniging Algemeen Belang, uitgave HKB, 1987

Het jaar rond in agrarisch Benthuizen , de eerste helft van de twintigste eeuw in een Zuid- Hollands plattelandsdorp, door A.J.F. van der Hoeven. uitgave HKB, 1990

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan heeft de werkgroep historie een fotoboek ‘Benthuizen Toen en Nu’ uitgegeven. uitgave HKB, 2013

Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid heeft de werkgroep historie ' Benthuizen 75 jaar vrijheid' uitgegeven. Alle artikelen en verhalen die ooit gepubliceerd zijn over Benthuizen(aren) in oorlogstijd zijn gebundeld in dit boek. uitgave HKB, 2021Andere uitgevers:

Rondom de kansel van Benthuizen, over het leven van Ds. G.L.C. Ledeboer, door J.H.R. Verboom, 1961

Benthuizen in oude ansichten – door G.J.A. Runsink gemeentesecretaris van Benthuizen en Moerkapelle, uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1972

Kent u ze nog, de Benthuizenaren – door G.J.A. Runsink gemeentesecretaris van Benthuizen en Moerkapelle, uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1973

Weerdigh ’t aenmercken, 150 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen, door L. Vogelaar m.m.v. C. Bregman, uitgave Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Benthuizen, 1990

Benthuizen in grootmoeders tijd, door de Historische Kring Benthuizen, uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1992

Geleert en gesticht , 400 jaar Hervormde Gemeente Benthuizen, door R. Grootveld en Drs. B. Koopmans, uitgave Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Benthuizen, 1992

Een hele onderneming, de ontwikkeling van de Rabobank Zoetermeer-Benthuizen in historisch perspectief, door A. Wiewel, R. Grootveld en T. Vermeulen, uitgave Rabobank Zoetermeer-Benthuizen, 1999

Kadastrale Atlas Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen in Rijnland, door B. de Graaf en A. Schellingerhout, uitgave Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland en Stichting Rijnlandse Historiën, 2001

Een school in het polderland , De geschiedenis van de School met de Bijbel in Benthuizen, door C. Bregman, L. Vogelaar e.a., uitgave School met de Bijbel Benthuizen i.s.m. de Historische Kring Benthuizen, 2004

Weerdigh ’t aenmercken, tweede uitgave, aanvulling tot 165 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen, door L. Vogelaar m.m.v. C. Bregman, uitgave Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Benthuizen, 2005

Kernachtig Rijnstreek, schetsen uit de geschiedenis van de Rijnstreek, door verschillende auteurs, uitgave Het Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2006

Een dominee in de gevangenis, ds. Ledeboer in de gevangenis (kinderboek), door J. Kranendonk- Gijssen, uitgave den Hertog B.V. Houten, 2006

Publicaties te Koop